Modularni laki kranski i jednošinski sistemi (KBK)

Osnovni elementi KBK sistema su hladno valjani profili sa karakterističnim oblicima poprečnih preseka, koji obezbeđuje maksimalnu krutost i nosivost sa minimalnom sopstvenim težinama, a samim tim i minimalnom cenom.
KBK profili pružaju mogućnost formiranja krivolinijiskih putanja dizalica. U zavisnosti od tipa profila, zavisi minimalni/maksimalni polu prečnik krivina putanje, a takođe i nosivost koja ne prelazi 3200kg.

Jednogredni i dvogredni KBK kranovi
Mosne dizalice se primenjuju za transport materijala po velikim površinama. Mala sopstvena težina i montaža na različite plafonske konstrukcije omogućava univerzalnu primenu. Mosne dizalice sa dva glavna nosača omogućavaju, pri istoj nosivosti, veći raspon nego što je slučaj kod mosnih dizalica sa jednim nosačem. KBK kranovi mogu bez većeg napora da se pokreću manuelno, međutim, preporučuje se upotreba motornog pogona za dizalice sa većom nosivošću, odnosno većim rasponom.

Teleskopski mosni kranovi (Promenljiva radna površina)
Gredni nosači krana mogu se nadograditi dodatnim nosačima koji se po potrebi mogu izdužiti i do 2.5m sa jedne ili obe strane, što doprinosi povećanju radne površine dizalice.

Portalni KBK kranovi
Mobilne portalne dizalice su svrsishodne kada je potrebno terete do 3.2t pomerati na različita mesta. Lako se montiraju i nakon primene brzo demontiraju. Zahvaljujući varijabilnom razmaku vertikalnih nosača mogu lako da se prilagode za transportne zadatke prema teretu i trasi po kojoj se prenose.

Dizalice sa viljuškama (regalne-paletne)
Za skladištenje, komisioniranje i sortiranje komadnih materijala, vagona i paleta težine do 500kg postoje dizalice sa viljuškama iz KBK modularnog sistema. Uređaji za rukovanje teretom podrazumevaju viljuške, trnove ili klešta koja se prilagođavaju materijalu koji se prenosi i predstavlja idealne pomagače u skladištu.

Viseće jednošine (monorej) dizalice
Pravo rešenje za pravolinijski trasnport. Gotovo svaki tok meterijala je moguće rešiti kombinovanjem pravih segmenata i krivina, skretnica i spojeva, isključnih stanica i mehanizama za kretanje. Spajanje između dve tačke je moguće kao povratni ili kružni tok.

Kontaktirajte nas

Ukoliko želite dodatne informacije ili saradnju, možete nas kontaktirati putem telefona, emaila ili
kontakt forme.

Scroll to Top