Električne užetne dizalice

DMR dizalice su definisane kroz modularan koncept. Osnova dizalica je ista, samo se razlikuju moduli za određene aplikacije.

FDMR stacionarno vitlo

Stacionarno vitlo se koristi za različite namene. Najčešće se koristi za podizanje raznih platformi, transportnih liftova, ili drugih pokretnih elemenata (ustava na branama i sl.). Vitlo se montira na podkonstrukciju preko šapa za pričvršćivanje, zavrtanjskom vezom. Standardne nosivosti su do 50t.

EK DMR jednošina dizalica

EK DMR su u osnovi osmišljene kao samostalne (jednošine, “monorail”) dizalice. Mogu da se kreću po ravnim stazama, ali i po stazama koje imaju radijuse. Ovaj tip dizalica se koristi i za integraciju kod jednogredih kranova. U tom slučaju upravljanje na dizalici mora da se konfiguriše za rad na kranu, što se postiže učitavanjem određenog seta parametara u dizalicu. Ceo proces je veoma jednostavan i traje svega nekoliko minuta. Standardne nosivosti su do 12,5 t.

EZ DMR

Kompletna dizalica za dvogrede kranove, koja se sastoji iz kolica sa elektro motorom i DMR vitla odgovarajuće nosivosti. Osnova dizalice je DMR vitlo, koje je montirano na odgovarajuću konstrukciju kolica, koja se pokreću preko motora sa reduktorima. Standardne nosivosti su do 50t.

Kontaktirajte nas

Ukoliko želite dodatne informacije ili saradnju, možete nas kontaktirati putem telefona, emaila ili
kontakt forme.

Scroll to Top