Mašine za pranje točkova

Kako se sve strožiji propisi primenjuju i u našoj zemlji koji se tiču regulisanja pitanja prljanja ulica od strane komercijalnih vozila koja izlaze sa gradilišta i postrojenja, prvenstveno gledajući sa bezbednosnog i zakonskog aspekta, namenske mašine za pranje podova i točkova će postati stalna potreba.

Ponosni smo na saradnju sa najvećim kompanijama koje se bave proizvodnjom postrojenja za pranje, ispiranje i automatsko odlaganje otpadne zemlje i prljavštine nakon ispiranja vozila, a postrojenja iz ponude razlikujemo po brzini i podržanoj frekvenciji pranja, dužini platformi, načinu odlaganja otpadne vode i tipu ispiranja.

Nakon analize naših stručnjaka spremni smo da ponudimo modularna rešenja u zavisnosti od Vaših potreba!

Kontaktirajte nas

Ukoliko želite dodatne informacije ili saradnju, možete nas kontaktirati putem telefona, emaila ili
kontakt forme.

Scroll to Top